Vindt neutraal

Vindt neutraal

Wederzijdse verantwoordelijkheden in een partnerschap.
Door Pat Parelli

Een van de meest uitdagende dingen die je tegenkomt, is te weten dat paarden een verantwoordelijkheid hebben in hun relatie met jou.

Ik train paarden sinds begin 1970, en mijn mentor, Troy Henri, is de man die me heeft laten zien hoe capabel paarden zijn. Als je ze een taak geeft, kunnen ze dat volgen. Ze kunnen mentaal betrokken raken en wat zich dan ontwikkeld is een echt partnerschap waarin beide partijen hun eigen verantwoordelijkheden hebben. Ik heb het vaak over de acht principes, waarvan de vierde is: “Er zijn wederzijdse verantwoordelijkheden in een partnerschap: vier voor jou en vier voor het paard.”

In dit artikel focus ik mij vooral op de verantwoordelijkheden van het paard.
* Gedraag je niet als een prooidier, gedraag je als een partner.
* Houdt gang. (tempo)
* Houdt richting.
* Kijk waar je loopt.

Veel ruiters geven hun paard niet alleen geen enkele verantwoordelijkheid, maar nemen die zelfs weg! Dus je bent geen partnerschap aan het ontwikkelen als:
Je paard bang voor je is.
Je moet je paard tegen houden of aan blijven sporen om hem tempo te laten houden.
Je moet hem micromanagen om op de cirkel of een rechte lijn te houden.
Je je paard moet vertellen: “Kijk uit” daar is een gat, daar ligt een paal of een hek.

De definitie van verantwoordelijkheid is vertrouwenswaardig, betrouwbaar en aansprakelijk.

Dus hoe geef je de verantwoordelijkheid aan je paard, en hoe houd je hem verantwoordelijk?

Op de grond.

De Circling game (nr. 5 van de Seven games) is de belangrijkste test voor verantwoordelijkheid op de grond. Met een introvert paard, hebben veel mensen een probleem. Paarden hebben van jongs af aan geleerd met mensen mee te gaan als ze geleid worden, als je ze vraagt om jou heen te gaan terwijl jij niets doet, kan dat een hele uitdaging zijn.

Bij normaal longeren wordt het paard voordurend met een zweep voorwaarts gedreven, maar met de Circling game is het de verantwoordelijkheid van je paard om de gang te houden die je van hem hebt gevraagd terwijl jij neutraal blijft. Een echt “neutraal” betekent dat jij ontspannen bent. Je zou ondertussen iets anders kunnen doen zoals met iemand praten of je nagels controleren, van alles behalve je concentreren op je paard. Je wacht namelijk tot hij de fout in gaat. Een paard kan intentie voelen, dus als je in een neutrale positie staat maar je niet neutraal voelt, zal je paard druk ervaren. Dat is wat er gebeurt als je je zorgen maakt over wat je paard doet in plaats van hem te vertrouwen dat hij het zal doen (blijf op de cirkel en houdt gang). Het geheim is om pas in te grijpen als hij zijn verantwoordelijkheid om richting en gang te houden niet nakomt. Dit maakt het fascinerend voor het paard in plaats van hersenloos glongeerd te worden.

Rijden

De beste manier om je paard verantwoordelijkheid te leren is Freestyle rijden. Denk als volgt: Als je een buitenrit maakt, is het de taak van je paard om het spoor te volgen zodat jij ontspannen met een losse teugel van de buitenrit kunt genieten. Voor zowel paard als ruiter is er niets erger dan een gespannen touwtrekken.

Je zou je paard ook patronen moeten leren, zoals volg de bakrand (Follow the rail), klaverblad (Cloverleaf) of cirkels in galop met een losse teugel, omdat het belangrijk is zowel mentale en emotionele fitheid bij je paard te ontwikkelen als fysieke fitheid. In het begin leid je hem op een patroon en dan geef je hem langzaam meer verantwoordelijkheid door de teugel te laten vieren terwijl jij blijft rijden. Als jij ontspant en stopt met rijden zou dat voor je paard betekenen dat hij ook moet stoppen. Rijden is een actieve sport en je hebt de benodigde energie in jouw lijf en zit nodig om in de gewenste gang en tempo te blijven die jij wilt. Dan houd je je energie hetzelfde tot je de gang of het tempo wilt veranderen.

Als je bochten rijdt of een cirkel, dan wil je hem sturen met je lijf en je focus in de richting die je wilt, maar je houdt je energie hetzelfde.  Dit is harmonie, maar jij bent neutraal. Het tegenovergestelde van neutraal is micro managen, wat het paard geen vrijheden en geen verantwoordelijkheden geeft. Het maakt hem hersendood.

Laat fouten toe.

In mijn vele jaren van lesgeven moest ik continue mensen ervan overtuigen dat ze hun paard een fout mogen laten maken en dat hij daar beter van wordt. Ik heb een gezegde, “The more you use your reins, the less they use their brains,” en het tegenovergestelde is ook waar. Het zal je paard leren vragen te stellen in plaats van als een robot te reageren op jouw micro managen. Als je voorkomt dat je paard iets fout doet, zal hij niets leren, dus zal hij het blijven doen, en zul je moeten blijven voorkomen dat hij sneller gaat, langzamer gaat, te vroeg of te laat de bocht om gaat,enz.  Laat je teugels vieren en kijk wat er gebeurt.  Hij zal waarschijnlijk:

Recht op het hek af gaan!
Harder of zachter gaan, stoppen en misschien gras gaan eten.
Van richting veranderen.
Geen enkel idee hebben wat hij hiermee moet doen!

Als je hiernaar kijkt vanuit de ogen van een paard, hoe denk je dat hij zich voelt? Zelfverzekerd of verloren? Als een partner of als een eenling?Verbonden of niet verbonden? Als je je paard leert verantwoordelijkheden te hebben, verander je dit allemaal en ontwikkel je een zelfverzekerd en interactieve partner.

Herinneren, niet berispen.

Verantwoordelijk betekent verantwoordelijk, dus als je paard zich niet aan zijn deel van de afspraak houdt, moet je hem eraan herinneren door de teugels op te pakken en hem terug op koers te brengen en dan de teugels weer te laten vieren. Jouw attitude is hier kritisch, omdat je je paard niet wil berispen of bestraffen. Hij weet niet wat hij fout doet en hij heeft waarschijnlijk nog niet geleerd wat er van hem wordt verwacht of dat hij een taak heeft te volbrengen! Corrigeer hem voorzichtig en vertrouw hem weer, glimlach als je dat doet. Hier is het dat je er op z’n minst vijf tot zeven sessies aan moet wijden, omdat consistentie een goede leermeester is. Het zal niet lang duren voor je op een paard een klaverblad rijdt waarbij hij de wendingen neemt en jou vraagt of hij in het midden moet stoppen, maar niet stopt voordat jij ermee akkoord gaat.

Natural horsemanship is een natuurlijke benadering om je paard te trainen. Natural horsemanship instructeur Humphrey Dirks.